Connect with us

Vizyonumuz

Vizyonumuz

AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezimiz;

Çalışmalarımızı yürütürken, Türk Devlet Geleneğinin temel felsefe ve kaidelerinde yer alan dünya görüşü rehberimiz olacaktır.

Özellikle kamu yönetimi, ekonomi, çalışma hayatı ve hukuk  alanlarında etkin çalışmalar yapmak ve geleceğe ışık olabilecek bir vizyon oluşturmak temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Faaliyetlerimiz birbirinden  değerli bilim insanı, akademisyen ve yetkin kişilerin katılacağı ihtisas komisyonlarının marifetiyle; başta kamu yönetimi olmak üzere çalışma hayatı,ekonomi,siyaset ve sosyo-kültürel alanlarda araştırma,inceleme ve analizler yapıp raporlar tanzim etmek,

Ulusal ve uluslararası düzeyde siyaset,bilim insanı,bürokrat,ilim ve fikir insanlarının katkı ve katılım sağlayacakları geniş katılımlı konferans,panel,çalıştay,forum vb.düzenlemek,bu faaliyetlerden çıkan ortak fikir ve görüşleri,  siyasi ve bürokratik karar vericiler başta olmak üzere kamuoyu ve ilgili kuruluşlar ile paylaşmak başlıca çalışma yöntemlerimizden birisi olacaktır.

AVAZ Araştırma ve Strateji Merkezimiz;

Bilim insanlarının engin bilimsel deneyimleri ile uzman kişilerin somut pratiklerini birleştirerek, görüş ve önerilerimizin özgünlüğünü sağlayacak, ayakları tamamen  yere basan güçlü ve vizyoner bir bakış açısı geliştirerek, huzurun ve refahın egemen olduğu bir Türkiye’nin oluşmasına katkı sunacaktır.

Bu kapsamda yapacağımız çalışmalar ve  üreteceğimiz fikirler ile Türk  Devletinin gelecek vizyonunda referans alınan kurumlarından biri olmamıza da imkan sağlayacağına inanmaktayız.